Avís legal i termes i condicions d’ús

Dades

Juguem a Begues – L’Alzina (d’ara endavant L’Alzina)

CIF: G-66803065

Plaça 1 d’Octubre s/n 08859, Begues

Correu electrònic: info@lalzinabegues.com

Informació legal

Entitat Juguem a Begues amb CIF G-66803065.

Acceptació de l’usuari

Aquest document (a partir d’ara “Nota legal”) té per objecte regular l’ús del web que L’Alzina,  posa a disposició del públic en l’URL www.lalzinabegues.com

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

Ús correcte del Web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’Alzina  presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de L’Alzina o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

Correus electrònics

En cas de rebre algun missatge de correu electrònic per error per part de L’Alzina, li preguem que ens ho comuniqui, per mitjà de correu electrònic i procedeixi a la seva eliminació, així com de qualsevol document adjunt. La còpia, distribució o manipulació dels missatges de correus electrònics no estan permesos per la Llei.

Règim de responsabilitats

L’usuari de la web és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web; L’Alzina està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari de la web serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra L’Alzina basada en la utilització del web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a L’Alzina  amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

L’Alzina no assumeix la responsabilitat derivada dels problemes tècnics o errors continguts o provocats per les pàgines a les quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços

La responsabilitat de L’Alzina pel funcionament del web exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’entitat.

Així mateix, L’Alzina  queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs  en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de l’entitat.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol discussió sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Nota legal s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, L’Alzina i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol litigi que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, L’Alzina i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals del municipi de Begues.

Scroll al inicio